Gordana Č. Vlajić

Published on 15:42, 04/16,2008

MOLITVA


Gospode Hriste, sine Božiji, pomiluj me grešnog.
I molim Ti se, Gospode Hriste, sačuvaj me zdravim i čitkim.
I hvala Ti na svakom svanuću, na svakom novom danu u kojem mi je poklonjeno da se ne uznosim slovom plitkim.
U kojem mi je dato nebeskom voljom da Ti se radujem, klanjam i molim, da reč učinim plodnom i boljom.


I daj mi Bože snage da držim pero i kad mi misao klone.
I daj mi nade da dopisujem i kad mi zvona ne zvone.
I daj mi oči da čujem i daj mi srce da vidim.
Kad bližnjeg zaboli da mu previjem dušu blagom reči što leči.
I daj mi obraz čist kao hartija bela i daj da sejem i žanjem samo dobra dela.


Daj da pevamo kad bismo plakali, da ne pisnemo kad bismo urlali.
Da stihovima ratuju, rimom pregovaraju, da mi slog dozivaju, da me kroz redove pitaju kada skitaju.
Da ne zalutaju dok me čitaju.
Da me se sete kad najjače vole, da se za reč pridrže kad ih obećanja zabole.
Da uz moju strofu ćute kada im rane bride, da veruju da će iza zareza opet sunce da vide.
Da me imaju i da me daju, da me ponavljaju kada se kaju.


I molim Ti se Gospode Hriste, sine Božiji, ne izgnaj me u pakao zaborava i ne daj da me pokrije prašina.
Već daj da me, molim Ti se, bar pokatkad, redovima prebiraju.
Glasno il' u sebi, od posvete i naslova, sa oca na sina.

Gordana Č. Vlajić, iz zbirke "Krivo mi je"


«Prethodni   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16