Pesme Mire Marjanović III

Published on 21:36, 01/15,2009

LJUBAV

Kada bi me neko pitao da li se ljubav može meriti
i da li život ima smisao ako se ne ume voleti,
odgovorila bih mu da i ljubav, i život,
ma i kroz patnju, prepliću se u svemu i svima,
i da se osećanja: blaga i strast, nalaze,
više il’ manje,
u svim, baš svim ljudima.

Neki su, samo, svesni postojanja ljubavi
i umeju da joj predaju cele sebe,
jer, samo tako, mogu postati
i ostati čisti, a svoji.

 

*** 

 

MALOM SINU

Jedan mali dečačić
ima divan obraščić
i u ruci kolačić.

Mama ljubi obraščić,
dokle jede dečačić,
fini, slatki kolačić.

Da l’ je slađi dečačić,
il’ rumeni obraščić,
il’ maleni kolačić?

 

*** MOĆNICIMA SVETA

Šta mislite?
Da li je budućnost sveta u smehu
dece: site, utopljene,
ili: u pustoši, bez života,
gde ni jedno drvo:
nit’ lista, nit’ vene?
Šta želite?
Da svet, kao do sada, živi u strahu:
od bombi i smrti trene, 
ili da manjinu, željnu rata,
obuzdamo prvo,
a, zatim, da razum krene?

 

Mira Marjanović 


Poklon akciji Darujmo reč

Published on 19:44, 01/15,2009

Gospođa Marija Kreća sa ćerkom Sanjom, obe članovi ekipe Darujmo reč, darovala je knjige za Akciju.

 

 

Gospođa Marija, sa knjigama za Akciju...

 

 

 ...i pesničkim prvencem šesnaestogodišnje Sanje

 

Prilog pripremio Dejan Trajković, ekipa Darujmo reč