Otkazana promocija akcije Darujmo reč na trećem festivalu knjige u Aranđelovcu

Published on 14:01, 08/31,2010

     Akcija "Darujmo reč" poslednje tri godine naporno radi sa namerom da se ideja akcije, da sva sela u Srbiji dobiju svoju biblioteku, popularizuje u Srbiji. Naše aktivnosti su javne i sve što je u tom smislu urađeno, dokumentovano je i dostupno javnosti na ovom blogu. Prema našim podacima, veliki broj institucija i građana Srbije je upoznat sa akcijom i njenim idejama.
     U tom smislu, trebalo je da se 3 i 4. septembra ove godine u okviru TREĆEG FESTIVALA KNJIGA obavi promocija akcije u Aranđelovcu. Mali zahtev koji je akcija imala prema organizatorima (videvši da se to ne podrazumeva, a što smo smatrali normalnim jer sve je poslato, fotografije, logo i link bloga akcije), bio je da se na sajtu festivala http://www.arkultura.rs/ najavi da će i akcija Darujmo reč biti promovisana.
     Jedini zahtev (danas 31.08.10.) je dakle bio da se ime akcije Darujmo reč nađe na sajtu TREĆEG FESTIVALA KNJIGA. Napominjemo da ovaj zahtev nema nikakve veze sa sujetom kako je to organizator okvalifikovao i smatramo da nema potrebe ni na koji način to dokazivati niti davati primere koji bi ilustrovali slične situacije i organizacije koje su bile u prilici da se javno promovišu. Razmenjeni email-ovi su dokaz da ništa drugo nismo tražili osim da se ime akcije nađe na sajtu organizatora.
     Kako organizatori nisu bili spremni da prihvate ovaj naš zahtev, sa velikim žaljenjem obaveštavamo javnost da nećemo biti prisutni na TREĆEM FESTIVALU KNJIGA u Aranđelovcu ove godine.

     Postavljamo javno pitanja:

     Koji je to veliki razlog zbog koga je organizator odbio da na svom sajtu obavesti javnost da će i akcija "Darujmo reč" biti prisutna na TREĆEM FESTIVALU KNJIGA u Aranđelovcu?
     Zašto je prisustvo akcije najpre prihvaćeno, a kada je postavljen ovaj, po nama, razumljiv zahtev, odbijeno?
     Ako ideja akcije Darujmo reč služi da sva mesta i građani Srbije budu njome probuđena i motivisani da urade nešto korisno za naša sela, onda smo uspeli, radili to mi ili neko ko akciji formalno ne pripada.
     Do kontakta sa akcijom "Darujmo reč" došlo je na inicijativu aranđelovačke televizije "Sunce", nakon čega se organizator festivala obratio Zorici Sentić sa pozivom da prisustvuje i promoviše akciju Darujmo reč u Aranđelovcu.
     I nešto što zvuči kao anegdota. Prihvaćeno je da se gospođi Zorici Sentić plati gostovanje u hotelu i svi troškovi oko toga, ali ne i da se spomene ime akcije, ime male Jovane iz Arađelovca koja je član akcije Darujmo reč, i ime Zorice Sentić. Zašto?
     Od Zorice je traženo da otvori štand. Zašto? Kada je potražila da postavi plakat akcije Darujmo reč, dimenzija 2 sa 1 metar i koja je jedina koju imamo, rečeno je da ne može. Šta onda može?
     I za vašu informaciju, na više od 15OOO email-adresa poslata je informacija da Akcija ide u Aranđelovac. Naslov tog emaila bio je: "Jovana Ranković i Zorica Sentić na trećem festivalu u Aranđelovcu". Ova informacija kruži na Facebook-u i nekim drugim sajtovima.
     Ovim tekstom želimo da objasnimo zašto nismo prisutni na TREĆEM FESTIVALU KNJIGA u Aranđelovcu.

     Zorica Sentić