Slavica Anisija Blagojević

Published on 03/15,2009

PRSA MI RANJENA


Nad (1)Petrosom unoštilo se.
Malaksale senke posustaju (2)va operveženoj
ivici neba optočene votšanice
svilom ne milovane va bezvetarjem dirnute.
Nad poprištem tišina prerasta va bešumnom uzletju.
Čežnja osvaja svojom zrelošću. Ni jedna školjka
ne mogaše da podnese bosa mi stopala i oganj
traži golu grančicu.
Beznadna stvaram nestvoreno.
Na komadiću drveta oštricom koplja izrezujem joj pogled.
Dodaj mi još jedan komad drveta da ga svežem i
nemoj mi puniti pehar vinom boje ćilibara,
još nisam ispila ono crno, od babovih otela grozdova,
a već sam (3)upivanija ponešena snom kroz omarnu (4)nošt.
Mirisni tamjan je izgoreo, prenuh se iz molitve; ustajao
vazduh guši me klepetalom o drvo, a zatim zvon, zvon
promiče kroz gusto (5)petrosno pustinje.
Poznati miris (6)skrba duboko unutra leži,
va moćno srce udarac nakon svega što postojaše.
Sanja o isceljenju (7)glada va Gračanici kome nedostaje.
Vino petroško sama što ispija, pehari ko srca unoćena.
Va kosi mi još uvek ukrasi od dragog kamenja, razmrsio se venčac;
deset rubina, šest safina, dvestatrideset zrna bisera
kapalo je sa svakom sljzom sa svakom kapkom crnog vina.
Budna svu nošt va sedefnoj koži zarezana neumiruća rana,
nema ni vetra da splakne gluvu nošt,
oko mene zemljani likovi na siginom zdanju i obagreo
plamen (8)lampade. Ostatak koplja smestio se posred prsa.
Medolikom kožom presvučen petroški petros.
(9)Agiazmom poškrapen va krštenju - voda petrosnog korita;
prosuto jedno sećanje nad poznatom (10)Ksoanom.
Očvrsli vid zaustavio (11)plišt i blaženi pogled va (12)slanosti (13)leštijanskoj , utopljen va svom studenom pojilu, tragovi sete besputnog viteza plote se izvan krajišta.
I mustanzi va zanosu jure nad izraslom travom
va nesaznajne daljine Kosovog polja, odnose frktanje
zlatnoridjeg pastuva s vitezom va oklopu kornjače.
Kako sam tugu sama podnela?

---------------------------  

Tumačenje podvučenih reči

(1) Petros – vojno utvrdjnje kojim je upravljao vojvoda Crep u srednjem veku, na platou               planine Babe
(2) Va – U, prev. s crkvenoslovenskog jezika
(3) Upivanija – pijana, prev. s crkvenslovenskog jezika
(4) Nošt – noć, prev. s crkvenslovenskog jezika
(5) Petrosno – petros prev. s grčkog jezika - kamen
(6) Skrb – bol, prev. s crkvenslovenskog jezika
(7) Glad – proplanak, prev. s crkvenslovenskog jezika
(8) Lampada – kandilo, prev. s ckvenoslovenkosg jezika
(9) Agiazma – sveta vodica, prev. s grčkog jezika
(10)Ksoana – drvena ikona u grčkim pravoslavnim hramovima, ikona izrađena na drvetu.(11)Plišt – krik, prev. s crkvenoslovenskog jezika
(12) Slanost – besplodna pustinja, prev. s crkvenoslovenskog
(13) Leštije – Staroslovenski naziv za današnje selo Lešje

Slavica ANISIJA Blagojević


Trackback URL

http://www.blog.rs/trackback.php?id=51589

Leave a Reply

One Response to Slavica Anisija Blagojević  1. Visit ŠTAMPAR LIDIJA

    ZAKAJ TAKO POGOSTO PLAVAMO PROTI TOKU ŽIVLJENJA?